Salarisadministratie

Comtec Finance heeft er voor gekozen om zelf geen salarisadministraties te voeren. De praktische en formele regels op het gebied van salarissen zijn doorlopend onderhevig aan wijzigingen en vragen om specialistische inzet.

Uiteraard kan wel degelijk aan vragen uit de praktijk om ondersteuning worden tegemoet gekomen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij D.M. Visie Accountants Advies B.V., die aan alle gewenste vragen en verlangens kan voldoen.

Of het nu gaat om netto-brutoberekeningen, kostprijsberekeningen, of uw periodieke loonberekeningen. Dankzij een langjarige kennis en ervaring wordt met behulp van professionele programmatuur uw salarisadministratie probleemloos verzorgd.

Bij indiensttreding van nieuw personeel wordt – indien gewenst – gezorgd voor passende arbeidsovereenkomsten.