Rapportages

Comtec Finance verzorgt de jaarrekening voor uw onderneming, of het nu gaat om een vennootschap onder firma, een eenmanszaak of een B.V. De resultaten dienen uiteindelijk in een aangifte inzichtelijk gemaakt te worden voor de belastingdienst. Voor een B.V. is het ook verplicht om een jaarrekening op te stellen en te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Ook deze rapportages verzorgen wij voor u.

Natuurlijk bespreken wij de jaarrekening met u en geven wij een toelichting bij de cijfers. Hierdoor krijgt u een goed inzicht hoe uw onderneming er financieel voor staat en kunt u zo nodig het beleid bijsturen. Bovendien geeft de jaarrekening niet alleen u als ondernemer, maar ook externe partijen, zoals banken, inzicht in de resultaten van de onderneming.

Naar behoefte kunnen ook rapportages per halfjaar, per kwartaal of per maand worden opgesteld over de tussentijdse resultaten van uw onderneming.