Fiscale aangiften

Uw aangiften omzetbelasting en/of loonheffingen worden periodiek tijdig en correct opgesteld en digitaal ingediend.

Tegelijk met de rapportage van uw jaarcijfers worden de aangiften inkomstenbelasting en indien van toepassing vennootschapsbelasting samengesteld met toepassing van alle relevante fiscale faciliteiten en mogelijkheden. Voorlopige aanslagen worden gecontroleerd en waar nodig en noodzakelijk gecorrigeerd.

Belasting wordt veelal als een kostenpost gevoeld en u wilt daar natuurlijk zo voordelig mogelijk uit komen. Comtec Finance kan u helpen om waar mogelijk belasting te besparen door te adviseren op fiscaal gebied. U kunt hierbij denken aan diverse vormen van belastingen: inkomstenbelasting, dividendbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en erf- of schenkingsbelasting. Ook kunt u terecht voor meer complexe fiscale vraagstukken of voor het voeren van onderhandelingen met de belastingdienst.