Dienstverlening

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen ligt de basis verankerd van de administratieve verplichtingen die op iedere ondernemer rusten. In deze wet is geregeld dat uit de administratie te allen tijde op een duidelijke wijze de rechten en verplichtingen moeten blijken, evenals de voor de heffing van belastingen van belang zijnde gegevens.

Ook worden zaken geregeld over het bewaren van gegevens en dat deze gegevens zodanig moeten worden bewaard dat controle daarvan door de belastingdienst binnen een redelijke termijn mogelijk moet zijn.

Comtec Finance is deskundig op dat gebied en kan u daarin adviseren en desgewenst bijstaan.

Een administratie die past bij uw onderneming en tijdige en inzichtelijke rapportage van de resultaten van uw bedrijf zijn van essentieel belang voor een goede en verantwoorde bedrijfsvoering. Daarnaast dient uw administratie te voldoen aan wettelijke vereisten en vormt zij de basis van uw fiscale verplichtingen.

Comtec Finance biedt een volledig pakket aan diensten aan ten behoeve van uw onderneming:

  • Financiële administratie
  • Salarisadministratie
  • Rapportages
  • Fiscale aangiften
  • Advisering

Ook als u van plan bent – of bezig bent – een onderneming te beginnen willen wij u daar graag bij begeleiden.